Karriär

Fastighetsutvecklare till RO Properties 

Om tjänsten

Nu söker vi en driven och engagerad Fastighetsutvecklare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa mot att bli ett av Sveriges mest framstående bostadsutvecklingsbolag.

Som Fastighetsutvecklare jobbar du med att utveckla och leda projekt genom alla skeden i projektcykeln. Det innebär att du planerar och driver bostadsprojekt från detaljplaneläggning, konceptualisering, utveckling och genomförande fram till leverans till slutkund. RO Properties har bostadsprojekt i såväl detaljplaneskede som genomförandeskede och eftersom våra projekt varierar i såväl intensitet som karaktär kommer du att jobba med flera projekt parallellt. Fokus kommer initialt vara att ansvara för projekt i genomförandeskeden.

Övergripande

 • Leda och planera arbetet utifrån projektets förutsättningar och uppsatta mål
 • Arbeta enligt bolaget projektprocess inklusive gällande mallar och styrande dokument
 • Uppdatera och följa upp projektbudgetar, projektmål och projektorganisation 
 • Delaktig i att utforma koncept och ta fram produkt
 • Tillsammans med bolagsledningen planera försäljning av bostadsrätter
 • Arbeta med BRF-frågor såsom bildande av bolag, ta fram kostnadskalkyl och ekonomisk plan samt övrigt relaterat
 • Upphandla och koordinera arkitekter och tekniska konsulter
 • Delta i förhandling och tecknande av fas 1 och entreprenadkontrakt med entreprenör
 • Framtagande av bygglovshandlingar och sökande av bygglov
 • Styrning och uppföljning av entreprenader, inkluderar prognos, ÄTA-hantering samt delta på bland annat bygg- och ekonomimöten
 • Företräda byggherren – kontrollera och säkerställa att entreprenadavtal och myndighetskrav efterlevs och uppfylls
 • Upphandla drift- och underhållsleverantörer för BRF eller HR
 • Regelbunden avstämning och rapportering till bolagsledningen
 • Vara behjälplig med underlag till kvartalsrapporter samt delta/föredra på styrelsemöten
 • Vara ambassadör RO Properties och aktivt arbeta för ett gott samarbete med entreprenörer, kunder, kommuner och andra intressenter

Profil

 • Relevant högskoleutbildning så som samhällsbyggnad, lantmäteri, väg- och vatten, byggteknik eller liknande. 
 • Minst 5 års erfarenhet från liknande roll. 
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

För att lyckas i rollen som Fastighetsutvecklare hos RO Properties har du ett starkt affärsdriv och är ansvarstagande med stort målfokus. Vidare är du prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad. 

Detta erbjuder RO Properties

En spännande och utvecklande tjänst där du har stora möjligheter att växa såväl som individ som tillsammans med bolaget. Vår kultur präglas av entreprenörskap, engagemang och förtroende. Vi brinner för stadsutveckling och drivs av att finna kreativa lösningar på traditionella problem. Vi verkar tillsammans och hjälper varandra i vardagen och att utvecklas.

Vi skapar framgång tillsammans.

Din ansökan

Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ansökan till rekrytering@roproperties.se. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. 

Frågor besvaras av Ulrika Bladh (COO), 070-446 20 00, ulrika.bladh@roproperties.se.

Om RO Properties

RO Properties utvecklar och förvaltar fastigheter i Mälardalen och västra Skåne. Vi kombinerar bostadsutvecklingsprojekt med strategiska innehav av förvaltningsfastigheter.

Vår ambition är att genom kreativitet och engagemang genomföra utvecklingsprojekt som maximerar fastigheternas långsiktiga värde till låg risk. Våra strategiska innehav förvaltas med stor omsorg och med fokus på nöjda hyresgäster.

Dela det här med dina kontakter