Ledig tjänst

Fastighetsutvecklare till RO Properties 

Om tjänsten

Nu söker vi en driven och engagerad Fastighetsutvecklare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa mot att bli ett av Sveriges mest framstående bostadsutvecklingsbolag.

Som Fastighetsutvecklare jobbar du med att utveckla och leda projekt genom alla skeden i projektcykeln. Det innebär att du planerar och driver bostadsprojekt från detaljplaneläggning, konceptualisering, utveckling och genomförande fram till leverans till slutkund. RO Properties har bostadsprojekt i såväl detaljplaneskede som genomförandeskede och eftersom våra projekt varierar i såväl intensitet som karaktär kommer du att jobba med flera projekt parallellt. Fokus kommer initialt vara att ansvara för projekt i genomförandeskeden.

Övergripande

 • Leda och planera arbetet utifrån projektets förutsättningar och uppsatta mål
 • Arbeta enligt bolaget projektprocess inklusive gällande mallar och styrande dokument
 • Uppdatera och följa upp projektbudgetar, projektmål och projektorganisation 
 • Delaktig i att utforma koncept och ta fram produkt
 • Tillsammans med bolagsledningen planera försäljning av bostadsrätter
 • Arbeta med BRF-frågor såsom bildande av bolag, ta fram kostnadskalkyl och ekonomisk plan samt övrigt relaterat
 • Upphandla och koordinera arkitekter och tekniska konsulter
 • Delta i förhandling och tecknande av fas 1 och entreprenadkontrakt med entreprenör
 • Framtagande av bygglovshandlingar och sökande av bygglov
 • Styrning och uppföljning av entreprenader, inkluderar prognos, ÄTA-hantering samt delta på bland annat bygg- och ekonomimöten
 • Företräda byggherren – kontrollera och säkerställa att entreprenadavtal och myndighetskrav efterlevs och uppfylls
 • Upphandla drift- och underhållsleverantörer för BRF eller HR
 • Regelbunden avstämning och rapportering till bolagsledningen
 • Vara behjälplig med underlag till kvartalsrapporter samt delta/föredra på styrelsemöten
 • Vara ambassadör RO Properties och aktivt arbeta för ett gott samarbete med entreprenörer, kunder, kommuner och andra intressenter

Profil

 • Relevant högskoleutbildning så som samhällsbyggnad, lantmäteri, väg- och vatten, byggteknik eller liknande. 
 • Minst 5 års erfarenhet från liknande roll. 
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

För att lyckas i rollen som Fastighetsutvecklare hos RO Properties har du ett starkt affärsdriv och är ansvarstagande med stort målfokus. Vidare är du prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad. 

Detta erbjuder RO Properties

En spännande och utvecklande tjänst där du har stora möjligheter att växa såväl som individ som tillsammans med bolaget. Vår kultur präglas av entreprenörskap, engagemang och förtroende. Vi brinner för stadsutveckling och drivs av att finna kreativa lösningar på traditionella problem. Vi verkar tillsammans och hjälper varandra i vardagen och att utvecklas.

Vi skapar framgång tillsammans.

Din ansökan

Välkommen att söka tjänsten genom att skicka ansökan till rekrytering@roproperties.se. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. 

Frågor besvaras av Ulrika Bladh (COO), 070-446 20 00, ulrika.bladh@roproperties.se.

Bifoga ditt CV
(Vi tar emot dokument i Word, Pages och PDF)

Välkommen till vår värld.

Det här är RO Properties

Vi har sedan starten 2017 kontinuerligt utvecklat och förvaltat fastigheter i Stockholm och västra Skåne. Vår vision är att skapa högkvalitativa och hållbara boendemiljöer som inte bara förbättrar stadens utseende, utan också berikar människors liv.

Med kreativitet och stort engagemang samarbetar vi med noggrant utvalda arkitekter och konsulter för att förverkliga varje utvecklings­projekts fulla potential med respekt för platsens för­utsättningar.

Hos oss arbetar du som regel med hela bostads­utvecklings­processen, från förvärv av råmark till överlämnandet av en ny bostad. Finns det delar av processen som du känner dig väldigt stark på och andra delar som du har mindre erfarenhet av? I så fall kommer du att passa in perfekt hos oss!

Bli en
bostads-
utvecklare
hos oss i vår tid och gör skillnad

Vi ser fram emot att lära oss av dig men är också beredda att stötta upp med kunskap och engagemang när din erfarenhet inte riktigt räcker till.

Våra projekt är ofta omfattande och komplexa, vilket har lett till etablerade samarbeten med ett brett konsultnätverk och totalentreprenörer. Vi finansierar våra projekt genom preferenskapital från våra långsiktiga kapitalpartners och byggkreditiv från banker. Varje projekt inom koncernen har en egen struktur och finansiering. Det medför att manöverutrymmet är stort samtidigt som beslutsvägarna är korta.

Med särskilt fokus på bostadsrätter, hyresrätter och trygghetsbostäder strävar vi efter långsiktigt nöjda kunder. Det gör vi genom att skapa väl genomtänkta boendemiljöer. Projektportföljen omfattar drygt 500 bostäder.

Funderar du på att ansöka om att bli en del av vårt dynamiska team och vara med och forma framtidens bostäder? I så fall har du kommit rätt!

Varmt välkommen till RO Properties karriärsida »

Dela det här med dina kontakter

Simon och Peter , grundade RO Properties 2017

Här är vårt kontor!

En trappa upp från restaurangen Göteborg i Hammarby Sjöstad

Tack för din ansökan!

Vi uppskattar ditt intresse för att ansluta dig till vårt team. Observera att all information som tillhandahålls kommer att hållas konfidentiellt. Även om vi skulle vilja svara på alla sökande, kommer endast de som väljs för en intervju att kontaktas i första omgången. Tack för att du ansöker och vi önskar dig all lycka i din jobbsökning.