Om RO Properties

RO Properties grundades år 2017 av Simon Svensson och Peter Kuylenstierna.

Vi utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm och västra Skåne. Våra bostadsutvecklingsprojekt kombineras med strategiska innehav av förvaltningsfastigheter.

Vår ambition är att genom kreativitet och engagemang genomföra varje utvecklingsprojekt med utgångspunkt i platsens unika förutsättningar tillsammans med utvalda arkitekter och konsulter.

Vi arbetar med hela bostadsutvecklingsprocessen från förvärv av råmark till överlämnande av en ny bostad. Vid utveckling av hyresrätter fortsätter vi äga dessa långsiktigt med fokus på nöjda hyresgäster.

Projekten finansieras med preferenskapital från våra långsiktiga kapitalpartners och byggkreditiv från bank. Varje projekt inom koncernen är självständigt med egen struktur och finansiering.

Vi arbetar med stora och ofta komplexa projekt. Det innebär att vi har etablerat ett brett konsultnätverk och nära samarbeten med totalentreprenörer.

Genom att utgå från varje projekts kvaliteter och utmaningar tillsammans med branschens mest kompetenta aktörer är vi stolta över att i varje projekt lämna över unika hem till våra kunder.  

Bygga hållbart och yteffektivt

Hållbarhet är en integrerad del av all vår utveckling. Vårt arbete med ekologisk hållbarhet består bland annat av att bygga med trästomme i de projekt där våningsantalet tillåter.

Vi tror även på att bygga yteffektivt med mycket funktion per kvadratmeter för att förbruka så lite resurser som möjligt per bostad. Det kompletteras med delningsfunktioner som exempelvis bokningsbara Felleshus och bilpool för att minska bilberoende. 

Projekt för att bryta isolering

Ett växande samhällsproblem är isolering bland äldre med begränsad mobilitet men som inte är i behov av vård dygnet runt på vårdboende. De bor i bostäder som inte är anpassade för deras levnadssituation. 

Vi arbetar med seniorkoncept där hyresrätter och bostadsrätter är anpassade för de utmaningar som åldrande medför kombinerat med loungeytor och personal som anordnar anpassade aktiviteter för att bryta isolering.

En attraktiv stadsmiljö

Vi tycker det är viktigt att varje projekt bidrar till en bättre stadsbild och levande publika platser. 

Våra projekt är noggrant planerade för att trivas i och bidra till att göra omgivningen mer attraktiv och levande.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet skapas genom att aktivt arbeta för att minimera riskerna i våra projekt och genom att inkorporera ett långsiktigt perspektiv i verksamhetens beslutsfattande. Både våra hus och vårt företag ska finnas kvar och frodas om 100 år. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Shopping Basket