Utvecklingsprojekt

RO Properties driver både planprojekt och genomförandeprojekt. Planprojekt klassificeras som fastigheter där värde skapas genom detaljplaneändring. Genomförandeprojekt klassificeras som detaljplanelagda fastigheter med färdiga byggrätter där RO Properties genomför konceptualisering, försäljning och byggnation.

20180315 Högupplöst exteriör rendering.jpg

Kulturkvarteret

Ort: Lund

Fastigheten Sankt Mikael 20 ligger i Lunds stadskärna, ca 100 meter från Lunds domkyrka. Fastigheten består av en kontorsbyggnad samt en markparkering. På markparkeringen har ny detaljplan tagits fram för 19 exklusiva bostäder i fem våningar.

www.kulturkvarteretlund.se

Lindholmen_ort,_2018.jpg

LINDHOLMEN TRÄDGÅRDSSTAD

Ort: Vallentuna, Stockholm

Projektet ligger ca 150 meter från Lindholmen station i Vallentuna och består idag av ängsmark. RO Properties har fått positivt planbesked för radhusbebyggelse.

Bild1.jpg

virket

Ort: Lund

Projektet ligger i Lunds kommuns statsutvecklingsområde Västerbro där ca 4 000 bostäder ska utvecklas nordväst om Lunds station. Fastigheterna består idag av industrilokaler om ca 7 000 kvm LOA. RO Properties har fått positivt planbesked för bostadsbebyggelse.