Hållbarhet

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet

Hållbarhet är en integrerad del i all vår utveckling. Från förvärv till färdiga bostäder. Vi jobbar aktivt med nya lösningar och tekniker för att skapa boenden som blir ett naturligt tillskott till platsen och möjliggör en hållbar livsstil.

Hållbara boendemiljöer

Genom kreativ bostadsutveckling hittar vi lösningar för att bevara och förstärka värden. Vi låter platsens unika förutsättningar styra arkitekturen för att bygga skräddarsydda bostäder. Noggrant utvalda materialval ska stå sig lika bra nu som i framtiden.

Våra byggnaders klimatavtryck beaktas ur ett livscykelperspektiv som ställer höga krav på kvalitet och funktion. Med miljövänliga materialval, energisnåla lösningar med bra isolering, effektiv värmeåtervinning, högkvalitativa vitvaror och välutrustade miljörum skapar vi hållbara boendemiljöer.

För att säkerställa att våra bostäder uppfyller kraven och bidrar till ett hållbart samhälle miljöcertifierar vi med Svanenmärkningen. Det är en världsledande miljömärkning som granskar hela byggnadens miljöprestanda och möjliggör grön finansiering.

Hållbarhet i vardagen

Det ska vara enkelt att leva hållbart i våra bostäder. En trivsam innemiljö, välplanerade utemiljöer i samklang med omgivningen och delningsfunktioner som bilpool, utegym, lekplatser, co-working och bokningsbara Fellehus uppmuntrar rörelse och möjliggör för att leva hållbart i vardagen.

Trygga och attraktiva stadsmiljöer

Vi strävar alltid efter att addera mervärden för de boende och lokalsamhället. Våra bostadskvarter ska bidra till att utveckla en bättre stadsbild med trygga boendemiljöer, levande publika platser och naturområden. Vi möter lokala behov och utvecklar ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer.

Projekt för att bryta isolering

Ett växande samhällsproblem är isolering bland äldre som är friska, men lever i bostäder som inte är anpassade för deras levnadssituation. Med vårt seniorkoncept Seniorliv Plus bygger vi högkvalitativa hyresrätter och bostadsmiljöer anpassade för seniorer med platser för sammanhang och gemenskap. I ett nära samarbete med lokala organisationer och eldsjälar är vår vision att skapa en aktiv och meningsfull vardag för seniorer och bryta isolering.

Läs mer om våra seniorbostäder

Dela det här med dina kontakter