Barkarby centrum

Som en del i planen att utveckla bebyggelsen i Barkarby centrum skapar vi ett bostadskvarter med yteffektiva lägenheter intill kommande knytpunkt för kollektivtrafik.

Bostadskvarter i ny stadskärna

I Barkarby planeras ett urbant lyft av centrumkvarteren. I den nya stadskärnan ska vi detaljplanelägga och genomföra bebyggelse av 130 yteffektiva lägenheter mellan ett och tre rum och kök. Bostadskvarteret består av bostadsrätter och seniorbostäder med gemensamhetslokaler på gård och tak. Projektet är beläget intill kommande knytpunkt för pendeltåg, tunnelbana och stombussar.

Stadsutveckling förenar gammalt och nytt

I Barkarby planeras en ny stadsfront som knyter samman det gamla och det nya. Stadsutvecklingen ska komplettera bebyggelsen i Barkarby centrum som kopplar samman området med kommande stadsstruktur i Veddesta och Barkarbybron.

Planen syftar även till att ta tillvara på områdets kollektivtrafikmöjligheter med bussar, pendeltåg och framtida tunnelbaneuppgång och möjliggöra hållbart resande. Förslaget består totalt av tio nya kvarter med blandad bebyggelse av bostäder, lokaler för verksamheter och ett mobilitetshus.

Fakta

Läge: Intill Barkarby pendeltågsstation samt framtida tunnelbaneuppgång i Barkarby centrum.

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av 130 lägenheter.

Status: Granskning Q3 2022.

Färdigställande: År 2028.

 

Dela det här med dina kontakter