Fabrikskvarteret

I ett industrikvarter i Lunds nya stadsdel Västerbro har vi tagit fram detaljplan för byggrätter i flera etapper.

Lunds innerstad växer västerut

I den kommande stadsdelen Västerbro arbetar Lunds kommun tillsammans med ett flertal privata fastighetsägare för att förvandla ett slumrande industriområde till en urban stadsdel med tydliga kopplingar till sitt industriella arv. Här blandas nya bostäder med butiker, caféer, skolor och charmiga kvarterstorg. Lunds centralstation och stadskärna ligger på nära avstånd cirka 800 meter bort.

Industritomt blir modernt bostadskvarter

Fastigheterna Virket 1 och Virket 6 har en lång och rik industrihistoria. Här grundades fabriker som Bengtsons Ost på Öresundsvägen. Tidigt 60-tal föddes här den färdigpackade osten – en revolutionerande idé att lagra ost och paketera i lagom storlek för ett hushåll.

Inom ramen för den första etappen i den östra delen har vi, i samarbete med Hexiron, drivit detaljplanearbete för ca 250 bostäder till antagen detaljplan. Med utgångspunkt i Västerbroprogrammet föreslås att tegel och andra material från dagens befintliga byggnader tas omhand genom varsam rivning och återbrukas i exempelvis sittmurar och uppmurade planteringsytor i mötet med de omgivande gatorna. Även det planerade felleshuset på kvarterets innergård planeras att få ett stort inslag av återbrukade material.

Ett nytt koncept tar form

Varumärket Fabrikskvarteret arbetades fram för att knyta an de planerade hyres- och bostadsrätterna till platsens rika industrihistoria. Mer information om konceptet finns att läsa på projektsidan.

Under inledningen av 2022 avyttrades projektet till Rikshem.

Fakta

Plats: Västerbro, Strax nordväst om Lund C.

Omfattning: 250 lägenheter fördelat på bostadsrätter och trygghetsbostäder.

Status: Antagen detaljplan.

Dela det här med dina kontakter