Hamnvillorna

I Sigtuna hamn ska vi detaljplanelägga och genomföra bebyggelse av tre mindre flerbostadshus skräddarsydda efter sin plats på tomten.

Skräddarsydd bebyggelse på storslagen plats

På fastigheten Guldet 17 i Sigtuna tar vi fram detaljplan och planerar genomförande av cirka 17 större bostadsrätter i tre huskroppar. Projektet har ett attraktivt läge som sluttar ner från Stora gatan i norr och mot hamnen i söder. Varje byggnad skräddarsys till sin plats på tomten och är unika i storlek, höjd och form. De nya husen får en mer sammanhållen relation till vattnet längst strandpromenaden och i norr vänder sig byggnadens entré mot Stora gatan och ger området en tydligare adress i Sigtuna.

Flerbostadshus inplacerade i vacker trädgård

Fastigheten har länge bedrivit verksamheter som tegelbruk, garveri och hotell. Förslaget till ny bebyggelse lyfter fram tidigare historiska värden som gått förlorade. De mindre flerbostadshusen i målat trä placeras in i en ny omhändertagen trädgård som visuellt förbinder storgatan med vattnet. Bilparkeringens placering i utkant ger plats för den grönskande trädgården mellan byggnaderna.

Fakta

Läge: Sigtuna hamn

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av ca 20 bostadsrätter

Produkt: Exklusiva bostadsrätter.

Status: Samråd Q1 2024

Färdigställande: År 2027

Läs mer

Läs meer om projektet på Hamnvillorna.se

Dela det här med dina kontakter