Lindholmens Trädgårdsstad

Med närhet till Roslagsbanan i Lindholmen planerar vi för yteffektiva radhus i en attraktiv småstadsmiljö.

Välplanerade radhus för barnfamiljer

I ett stationsnära läge vid Roslagsbanan norr om Vallentuna centrum planeras detaljplaneläggning och genomförande av cirka 20 radhusenheter. Bebyggelseförslaget består av yteffektiva bostäder anpassade efter småbarnsfamiljer med ett bokningsbart Felleshus för större middagar och barnkalas.

En attraktiv småstadsmiljö växer fram

Vallentunas läge och ambitioner innebär en framtida bebyggelsestruktur i ett större utvecklingsområde. Vallentuna tätort och Lindholmen ska växa med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Den nya bebyggelsen ska stödja helheten och vidareutveckla offentliga rum och stråk.

I Lindholmen ska ny bebyggelse i huvudsak utgöras av småhus och tätare bebyggelse närmare stationen. Gamla och nya stråk ska knyta ihop olika delar och skapa en samlad småstadskaraktär.

Fakta

Läge: 200 meter från Lindholmen station (Roslagsbanan), norr om Vallentuna centrum.

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av drygt 20 radhusenheter.

Status: Planläggning påbörjas 2022.

Färdigställande: År 2027-2028.

Läs mer

Shopping Basket