Solvallastaden

Som en del i en hållbar stadsutveckling i Södra Solvallastaden ska vi detaljplanelägga och genomföra byggnation av cirka 100 lägenheter.

Bostäder i en ny hållbar stadsdel

Södra Solvallastaden ska utvecklas till en hållbar, social och aktiv stadsdel. Som en del i stadsutvecklingen tar vi fram detaljplan och genomför byggnation av cirka 100 bostäder i västläge med fri utsikt mot Solvallaskogen.

Långsiktig utbyggning av Solvallastaden

Området vid Solvalla ska omvandlas till en aktiv stadsdel med nya bostäder, skola, förskolor, idrottshall och kommersiella lokaler. Livet i rörelse är en röd tråd i hela stadsutvecklingen. Platsen som i dagsläget är en parkeringsplats har ett bra läge med närhet till både kommunikationer och Solvallaskogen. Projektet ingår i ett större bebyggelsestråk med stadsmässig karaktär.

En del av tvärbanans nya Kistagren

Parallellt med utbyggnaden av Solvallastaden arbetar Stockholms stad med utbyggnaden av tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Vid Solvalla Arena, ett par kvarter från fastigheten, kommer en ny hållplats samt ett nytt torg att byggas.

Fakta

Läge: Mellan Bromma och Sundbyberg.

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av ca 100 lägenheter.

Produkt: Bostadsrätter.

Status: Start planarbete Q3 2024.

Färdigställande:

Dela det här med dina kontakter