Vidsjötun

Strax söder om Brunn på Ingarö planerar vi för ett nytt bostadsområde med unika radhus, parhus och småskaliga flerbostadshus som tar avstamp i naturen och uppmuntrar en hållbar livsstil.

Yteffektiva radhus, parhus och hyresrätter

På en naturnära plats med närhet till kommunikationer ska vi detaljplanelägga och genomföra bebyggelse av småhusenheter, lägenheter och en förskola. Bostadsområdet Vidsjötun består av yteffektiva rad- och parhus till småbarnsfamiljer och hyresrätter till blandade målgrupper. Gemensamma funktioner som utegym, co-working och naturliga lekstråk skapar en modern och hållbar bostadsmiljö.

Boende insmält i naturen

Bebyggelseförslaget för Vidsjötun är anpassat efter naturen och platsens topografi. Bland hällmark och tallskog placeras unika bostadshus varsamt in med hänsyn till skogen. Arkitekturen följer naturliga rörelser i bergformen och smälter in i naturen. Vägarna möter tunens organiska skiftningar och blir omhändertagande gator på de gåendes villkor.

Mellan befintliga och planerade bostäder planerar vi för ett grönt stråk med träd och buskar som skymmer insyn och bidrar till att förstärka skogens lummighet.

Nytt levande centrum

Projektet ligger i närheten av Brunn på Ingarö som ska utvecklas till ett levande centrum med service, bostäder, arbetsplatser, butiker, skola och idrottslokaler. Slussen och centrala Stockholm ligger endast 25 minuter bort.

Fakta

Läge: Brunn, Ingarö.

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av ca 200 småhusenheter, 100 lägenheter och en förskola.

Produkt: Yteffektiva rad- och parhus till småbarnsfamiljer samt bostadsrätter till blandade målgrupper.

Status: Samråd detaljplan Q2 2024.

Färdigställande: Första etapp år 2027.

Dela det här med dina kontakter