Vår Integritetspolicy

Integritetspolicy för RO Properties AB

Ro Properties AB org. nr 559104-2162 (”Ro Properties”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) är måna om att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter. 

Insamling av personuppgifter 

Vi samlar inte in personuppgifter från något kontaktformulär i dagsläget. Men vi förutsätter att de kontaktuppgifter du delar med oss i samband med mejl och eventuella samarbeten/affärer (namn, din e-postadress och eventuella andra uppgifter du frivilligt tillhandahåller oss) får sparas hos oss för att hålla kontakten.

Användning av personuppgifter 

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att kommunicera med dig angående RO Properties arbete och våra bostadsprojekt. Genom att lämna din e-postadress godkänner du att vi kan kontakta dig angående eventuella framtida projekt som kan vara av intresse för ert, förutsatt att dessa projekt drivs av RO Properties AB (eller ett av RO Properties AB ägt bolag) som byggherre. 

Delning av personuppgifter 

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. 

Skydd av personuppgifter 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, otillåten avslöjande eller åtkomst. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt att invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt att begära radering av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@roproperties.se. 

Genom att använda våra tjänster och webbplatsen samtycker du till vår insamling, användning och delning av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med en uppdaterad datumangivelse. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Vår Cookiepolicy

Dela det här med dina kontakter