Om RO Properties

RO Properties grundades år 2017 av Simon Svensson och Peter Kuylenstierna. Vi utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm och västra Skåne. Vår vision är att skapa högkvalitativa och hållbara boendemiljöer som bidrar till en förbättrad stadsbild.

Långsiktigt värdeskapande

Vi bygger skräddarsydda och unika bostäder som skapar långsiktiga värden. Genom kreativitet och engagemang är vår ambition att genomföra varje utvecklingsprojekt med utgångspunkt i platsens förutsättningar tillsammans med utvalda arkitekter och konsulter.

Vi arbetar med hela bostadsutvecklingsprocessen från förvärv av råmark till överlämnande av en ny bostad. Vid utveckling av hyresrätter och trygghetsbostäder arbetar vi långsiktigt med fokus på nöjda hyresrätter.

Våra projekt är stora och ofta komplexa. Det innebär att vi har etablerat ett brett konsultnätverk och nära samarbeten med totalentreprenörer. Projekten finansieras med preferenskapital från våra långsiktiga kapitalpartners och byggkreditiv från bank. Varje projekt inom koncernen är självständigt med egen struktur och finansiering.

Två verksamhetsområden

RO Properties består av två verksamhetsområden. RO Bostad utvecklar bostadsrätter i lägenhetsform och småhus med 450 bostäder i projektportföljen. Våra projekt utmärker sig genom att bostäderna och exteriör gestaltning har en högre ambitionsnivå än jämförbara nyproduktionsprojekt på platsen.

Genom Seniorliv Plus utvecklar och förvaltar vi bostäder för seniorer. Verksamhetsområdet har en projektportfölj om 500 bostäder och ett fastighetsvärde som uppgår till cirka 1,1 mdkr efter projekten färdigställs. På 10 års sikt beräknas fastighetsvärdet uppgå till cirka 3 mdkr. Som komplement till bostäderna skapar vi genomtänkta boendemiljöer med gemensamhetslokaler för umgänge och anordnade aktiviteter för att bidra till ett aktivt seniorliv.

Läs mer om Seniorliv Plus

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i vår utveckling. Vi jobbar aktivt med nya lösningar och tekniker för att bygga hållbart och forma boendemiljöer som gör det enkelt att leva hållbart i vardagen. Vi har ett starkt engagemang för att skapa mervärden i lokalsamhället och bidra till att minska ensamhet och isolering bland äldre genom högkvalitativa seniorbostäder.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi älskar livet hemma och strävar efter att skapa bostäder och miljöer som får människor att längta hem. Med passion för bostadsutveckling skapar vi hållbara och trivsamma bostäder som blir ett naturligt tillskott till platsen. Vi ser bortom det självklara och hittar bättre lösningar än redan etablerade.

Dela det här med dina kontakter