Nyheter

Stockholm, Sverige – RO Properties har tecknat avtal om att förvärva över 20 fastigheter i anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla i Nacka Kommun. Fastigheterna omfattas av startpromemoria för stadsbyggnadsprojektet Birkaområdet, som syftar till att skapa en tätare och mångfacetterad stadsmiljö på västra Sicklaön.  Birkaområdet är strategiskt beläget vid den kommande tunnelbanestationen Järla och ligger…
Stockholm, Sverige – RO Properties är glada att meddela att Niklas Östman ansluter till företaget som fastighetsutvecklare. Niklas har en gedigen erfarenhet som fastighetsutvecklare och kommer närmast från Serneke där han ansvarat för flera stora och komplexa…
Stockholm, Sverige – RO Properties erhöll under maj 2022 bygglov för 78 bostäder i centrala Nynäshamn. Efter att Mark- och Miljööverdomstolen meddelat att de inte ger prövningstillstånd för överklagandet har bygglovet nu vunnit laga kraft. …
Stockholm, Sverige – RO Properties är stolta över att välkomna Emma Borgman-Viebke till företaget som fastighetsutvecklare. Emma kommer bland annat att ansvara för genomförandet av bolagets projekt Panorama i Nynäshamn….
RO Properties och Galjaden har förvärvat fastigheten Enköping Lillsidan 4:1 på Doktor Westerlunds gata 20 i Enköping. Lillsidan har på senare år genomgått en stor omvandling från lättindustri till en levande stadsdel med bostäder, matbutik och skolor. Utvecklingsprojektet…