RO-Panorama_05_ForsgrenEtzler_Kolbe_230316

Mark- och Miljödomstolen avslår överklagan

Efter att Länsstyrelsen i november 2022 avslagit överklagandet av beslut om bygglov för projekt Panorama Nynäshamn har nu även Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt avslagit överklagan.

Efter att Länsstyrelsen i november 2022 avslagit överklagandet av beslut om bygglov för projekt Panorama Nynäshamn har nu även Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt avslagit överklagan.

Domskäl

”Mark- och miljödomstolen har gått igenom målet och finner inte anledning att i något avseende frångå länsstyrelsens utförligt motiverade beslut. Vad de klagande anfört i överklagandet till domstolen föranleder inte någon annan bedömning.

De sökta åtgärderna är alltså förenliga med gällande detaljplan och relevanta bestämmelser i PBL. Det har inte framkommit några formella brister i ansökan eller nämndens handläggning som gör att det finns anledning att upphäva bygglovet. Överklagandet ska således avslås.”

Vi förväntar oss att bygglovet kommer att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt men bedömer det som mycket osannolikt att prövningstillståd kommer att erhållas.

Dela det här med dina kontakter

Fler nyheter

Niklas Östman till RO Properties

Stockholm, Sverige – RO Properties är glada att meddela att Niklas Östman ansluter till företaget som fastighetsutvecklare. Niklas har en gedigen erfarenhet som fastighetsutvecklare och

Läs mer »

Vi utvecklar och förvaltar fastigheter

RO Properties står för långsiktigt värdeskapande. Genom kreativ fastighetsutveckling och trygg förvaltning maximerar vi långsiktiga värden för kunder, investerare och för samhället i stort.